Contact page

เกี่ยวกับฉัน (เจ้าของเว็บไซต์)

คงเดช สมตัว เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจอายุ 40 ปีที่โรงพยาบาลพนาที่เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและโรคภัยที่หายาก เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปัจจุบันเขาฝึกซ้อมของตัวเองพร้อมกับภรรยาของเขา คงเดช มีลูกสามคนและสุนัขล่าสี่ตัว

ใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อฉัน

เราอยู่บนแผนที่